نویسنده = دکتر هما ایرانی بهبهانی
طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ مهندس نرمین رازی مفتخر


ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

دوره 29، شماره 32، دی 1382

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی