نویسنده = بهبهانی، دکتر هما ایرانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ مهندس نرمین رازی مفتخر


2. ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی