نویسنده = افیونی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


2. بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

اردشیر خسروی دهکردی؛ مجید افیونی؛ سید فرهاد موسوی


3. غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

سهیل سبحان اردکانی؛ کامران شایسته؛ مجید افیونی؛ نصراله محبوبی صوفیانی