نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی پتانسیل آلودگی در محدوده معدن مس مزرعه اهر و تعیین منشأ آن‌ها

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 461-479

10.22059/jes.2022.333150.1008243

عطا الله ندیری؛ زهرا آذری اسکویی؛ محمدرضا حسین زاده؛ رضا فدایی دیزناب؛ سیاوش حاتم زاده