نویسنده = �������� ���������������� ����������
برآورد ارزش تفریحی فضای‌سبز و پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: پارک بهاران شهرستان میبد)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-53

10.22059/jes.2022.334903.1008257

غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ محمدناصر فیاضی؛ الهام اپرا جونقانی


اثر فضای‌سبز بر قیمت مسکن با استفاده از مدل قیمت‌گذاری هدونیک (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 413-428

10.22059/jes.2021.331811.1008237

غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ الهام اپرا جونقانی