نویسنده = محمدرضا مهرگان
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی زنجیره تأمین آب آب‌شیرین‌کن‌ اسمز معکوس با رویکرد اقتصادی و زیست‌محیطی (پژوهش موردی زنجیره تأمین آب آب‌شیرین‌کن در استان هرمزگان)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 773-786

محمدرضا مهرگان؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ شهاب بینائی؛ ولی علی پور؛ حسین رضوی حاجی آقا