نویسنده = عزیر عابسی
تعداد مقالات: 2
2. مدلسازی آزمایشگاهی انتقال و انتشار مونوکسید کربن در هوای داخل ساختمان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 725-740

احمد حقگوی؛ عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجاهی