نویسنده = کرمی، اسلام
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختاری اثرات مولفه‌ها‌ی موثر بر فضای تاب‌آور (مورد پژوهی: بازار تاریخی تبریز)

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 26-50

راحله عبدالهی؛ اسلام کرمی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ لیلا رحیمی