نویسنده = ���������������������� ��������
بهسازی آسترهای محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده از الیاف سنتزی و دی کلسیم فسفات

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 473-488

10.22059/jes.2019.261310.1007694

مهناز اسکندری؛ امین فلامکی؛ کامران محمدزاده ببر؛ هادی منصورآبادی