نویسنده = مصباح زاده، طیبه
تعداد مقالات: 2
1. پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 309-320

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


2. بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 645-661

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی