نویسنده = همایون احمد پناهی
تعداد مقالات: 2
1. شیرین سازی و گندزدایی آب با استفاده از دستگاه یون‌زدایی خازنی با الکترودهای گرافن اکساید–دندریمر–نقره

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 711-724

فاطمه جان پور؛ علی ترابیان؛ همایون احمد پناهی؛ مجید بغدادی


2. کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

آویده عزیزی؛ الهام منیری؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ فاطمه کاهی