نویسنده = هادی سلطانی فرد
ارزیابی نقش مشارکت های مردمی در توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری (مورد مطالعه شهر قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/jes.2024.370038.1008462

سیده ریحانه احسانی؛ هادی سلطانی فرد؛ حسین قدرتی؛ هادی کراچی


ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهری با تاکید بر کیفیت اکولوژیکی پارکها و فضای سبز به روش تاپسیس (مطالعه موردی: مناطق شهری مشهد)

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 329-347

10.22059/jes.2017.63082

مهری استادی؛ هادی سلطانی فرد؛ حامد ادب؛ زهرا قلیچی پور؛ عباس پهلوانی