نویسنده = ندایی طوسی، سحر
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ایران از منظر مفهوم اقتصاد سبز

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-688

سحر ندایی طوسی؛ عاطفه ملک‌خانی


2. ارزیابی پیامد طرحهای توسعه فضایی بر وضعیت پایداری مناطق با استفاده از روش ردپای اکولوژیک، مورد پژوهی طرح مجموعه شهری قزوین

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 259-280

محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی؛ لیلا اینانلو؛ آسیه نیک بین