نویسنده = مصطفی محمدی ده چشمه
سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 349-364

10.22059/jes.2017.63083

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی در کلان‌شهر اهواز

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 447-464

10.22059/jes.2015.54993

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی