نویسنده = محمدی ده چشمه، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 349-364

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


2. ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی در کلان‌شهر اهواز

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 447-464

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی