نویسنده = ترکمن، جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای ساحلی ـ مطالعه موردی سواحل شهر نور

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-746

بنفشه کاویانی فر؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن؛ ابوالفضل محمدطاهری


2. بررسی تأثیرپذیری رشد قطری بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) از پارامتر تابش در جنگل‌های آستارا

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 949-960

بفرین معروفی‌اقدم؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ سرخوش کرم زاده