نویسنده = محمد یاری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 489-501

فاطمه محمدیاری؛ کامران شایسته؛ امیر مدبری


2. ارزیابی تناسب اراضی برای تعیین کاربری کشاورزی با مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ ANP-DEMATEL و FAHP چانگ (مطالعۀ موردی: حاشیۀ بهبهان)

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 429-445

حمیدرضا پورخباز؛ حسین اقدر؛ فاطمه محمد یاری؛ سعیده جوانمردی