نویسنده = سعید طاهری قناد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی پتانسیل گیاهان نی، تیفا و برموداگراس بر شاخص انتقال و انباشت سرب

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 361-372

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب


3. بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 937-947

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ نعمت اله جعفرزاده