نویسنده = فرزام پوراصغر سنگاچین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی چرخۀ حیات در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در گاوداری صنعتی با رویکرد آب مجازی (مطالعۀ موردی: گاوداری فکا)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 719-733

تورج نصرآبادی؛ حماسه متقی فر؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


2. بررسی تناسب مناطق زیر کشت گندم در ایران با نیاز آبی و عملکرد گندم با رویکرد آب مجازی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 529-543

تورج نصرآبادی؛ الهام عرب؛ فرزام پوراصغر سنگاچین