نویسنده = رضایی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. فرایند های ژئوشیمیائی مؤثر در شیمی آب زیرزمینی در سازند کربناته خوش ییلاق، شمال ایران

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 219-231

محسن رضایی؛ رشید زیوری؛ جواد اشجاری؛ عبدالرضا کابلی