نویسنده = محمدحسین نیک سخن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 295-308

عبداله جعفری؛ محمدحسین نیک سخن؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


2. استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 211-227

شروین جمشیدی؛ محمدحسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی


3. تخصیص بهینة آب با استفاده از تئوری‌بازی‌‌های همکارانه مطالعة موردی: حوضة آبریز زاینده‌رود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 875-889

ندا اکبری؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی