نویسنده = پیمان گلچین
تعداد مقالات: 3
1. طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-607

پیمان گلچین؛ منصوره ناروئی؛ ابولفضل کاظمی نسب


3. بررسی ترجیحات استفاده‌کنندگان بر پایة ارزیابی کیفیت بصری (مطالعة موردی: پارک جنگلی شهری ملت زاهدان)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 193-203

پیمان گلچین؛ بهروز نارویی؛ هما ایرانی بهبهانی