نویسنده = آرش ملکیان
تعداد مقالات: 3
2. پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 309-320

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


3. بررسی سیل‌خیزی و تعیین عوامل مؤثر در آن در حوضۀ رودخانۀ بالقلی‌چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 389-400

علی قاسمی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ اباذر اسمعلی