نویسنده = امیرتیموری، سمیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 321-329

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


2. برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 431-438

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی