نویسنده = حسن هویدی
ارزیابی جو ایمنی میان کارکنان شاغل در یک کشتارگاه صنعتی طیور

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 429-444

10.22059/jes.2021.318405.1008139

فریماه عابدین زاده؛ سعید گیوه چی؛ حسن هویدی


برنامه ریزی محیط زیستی برای مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد اکولوژی صنعتی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اهواز 2

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 161-180

10.22059/jes.2021.326589.1008194

فتحعلی محمدزاده؛ محمد جواد امیری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی