نویسنده = حسن هویدی
ارزیابی سطح ریسک اکولوژیک رسوبات در محیط رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22059/jes.2023.358325.1008404

سپهر اخلاقی فرد؛ تورج نصرآبادی؛ حسن هویدی


ارزیابی جو ایمنی میان کارکنان شاغل در یک کشتارگاه صنعتی طیور

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 429-444

10.22059/jes.2021.318405.1008139

فریماه عابدین زاده؛ سعید گیوه چی؛ حسن هویدی


برنامه ریزی محیط زیستی برای مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد اکولوژی صنعتی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اهواز 2

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 161-180

10.22059/jes.2021.326589.1008194

فتحعلی محمدزاده؛ محمد جواد امیری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن هویدی