نویسنده = علیرضا نورپور
تعیین کارایی جذب گاز CO2صنایع مختلف فرآیندی برروی جاذب پومیس اصلاح شده با TEPA

دوره 46، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 367-378

10.22059/jes.2021.293859.1007953

علیرضا نورپور؛ مریم اویشن؛ سعید نظری کودهی


پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 681-693

10.22059/jes.2015.55905

فاطمه اکبرپور سراسکان‌رود؛ علیرضا نورپور؛ امیر ناصر ملک قاسمی