نویسنده = علیرضا نورپور
تعداد مقالات: 4
1. تعیین کارایی جذب گاز CO2صنایع مختلف فرآیندی برروی جاذب پومیس اصلاح شده با TEPA

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 367-378

علیرضا نورپور؛ مریم اویشن؛ سعید نظری کودهی


2. پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 681-693

فاطمه اکبرپور سراسکان‌رود؛ علیرضا نورپور؛ امیر ناصر ملک قاسمی


4. سنجش و ارزیابی ریسک آلودگی فلزات سنگین در هوای تهران (مطالعۀ موردی: خیابان انقلاب)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-192

علیرضا نورپور؛ آرش صدری جهانشاهی