نویسنده = صفاهیه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی