نویسنده = ناصر حاجی زاده ذاکر
غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) در رسوبات ساحلی جزیرۀ خارک در خلیج فارس

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-148

10.22059/jes.2014.36467

حمیده سادات میروکیلی؛ ناصر حاجی زاده ذاکر