نویسنده = بیتا آیتی
حذف همزمان شوری و بارآلی توسط فرآیند گیاه‌پالایی

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 531-550

10.22059/jes.2016.60065

حسین کلهر؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی