نویسنده = بیتا آیتی
تعداد مقالات: 6
1. تصفیه فاضلاب‌های رنگی به روش انعقاد الکتریکی و شناورسازی الکتریکی با الکترودهای فولادی زنگنزن مشبک

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 195-206

محمدعلی آهنگرنوکلایی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


2. مقایسة کارایی فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت‌شده و معلق در حذف رنگزای اسید نارنجی 7

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 855-867

پوریا نظیری یان؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


3. حذف همزمان شوری و بارآلی توسط فرآیند گیاه‌پالایی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 531-550

حسین کلهر؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


6. تصفیۀ الکتروشیمیایی فاضلاب نساجی حاوی اسید قرمز 14 با الکترودهای آلومینیومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 297-308

امین هوشمندفر؛ بیتا آیتی؛ احمد خدادادی