نویسنده = ریاحی بختیاری، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. تعیین سهم منابع انتشار هیدروکربن های نفتی هوپان و استران در منطقه بندر انزلی- جنوب غرب دریای خزر

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 567-587

علی عظیمی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ روما تاولر


2. تعیین غلظت و پراکنش تغییرات مکانی فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی جنگل‌های مانگرو با استفاده از زمین‌آمار در محیط GIS

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 297-310

محمد طاهری؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ بابک نعیمی؛ مهدی غلامعلی فرد