نویسنده = بهنام دولتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر توام انرژی حرارتی، کربنات و فسفات بر غیر پویاسازی سرب در خاک های آلوده

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 765-757

صفیه حسن زاد؛ بهنام دولتی؛ حسین پیرخراطی


2. بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به‌منزلۀ لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لندفیل مهندسی- بهداشتی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 653-663

فریبا عیسوند؛ بهنام دولتی؛ حسین پیرخراطی؛ کاظم بدو؛ خلیل فرهادی


3. بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 321-330

صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی