نویسنده = قاسم عزیزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-66

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


2. تحلیل آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 123-134

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرتضی میری؛ طاهر صفرراد