نویسنده = سیمین ناصری
تعداد مقالات: 3
1. شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی


3. ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ نعمت اله جعفرزاده