نویسنده = حسنی، امیرحسام
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 395-412

علی بهشتی اردکانی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمدپناهی؛ امیر حسین جاوید؛ الهام منیری


2. مقایسة عملکرد منعقدکننده‌ها با شرایط انعقاد پیشرفته در حذف کدورت و موادآلی در رودخانة کرج

دوره 36، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 111-118

امیرحسام حسنی؛ علی ترابیان؛ محمد عبدالله‌زاده