نویسنده = محسن سعیدی
تعداد مقالات: 6
2. آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ته‌نشین‌شده خیابانی شهر تهران و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-18

مهدیه سلمان‌زاده؛ محسن سعیدی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


6. اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

محسن سعیدی؛ عبدالرضا کرباسی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی