نویسنده = لیاقتی، هومان
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش تفریحی منطقۀ کوهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصادسنجی دو‌مرحله‌ای هکمن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-28

هومان لیاقتی؛ افسانه نعیمی‌فر؛ نغمه مبرقعی


2. واکاوی ویژگی‏ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری (مطالعة موردی: تهران)

دوره 36، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 25-36

هومان لیاقتی؛ کورس خوشبخت؛ حسین محمودی؛ محسن کوچکزاده؛ پگاه امیدوار