نویسنده = صفاهیه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 141-148

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی


2. ارزیابی و مقایسه توانایی باکتری‌‌‌های سودوموناس بومی منطقة خورموسی در حذف ترکیبات آروماتیک حلقوی

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 149-158

علیرضا صفاهیه؛ فاطمه موجودی؛ حسین ذوالقرنین