نویسنده = حامد رفیعی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعة موردی: تالاب بین‌المللی میانکاله)

دوره 36، شماره 53، بهار 1389

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ میلاد اتقایی


2. رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه

دوره 35، شماره 50، تابستان 1388

هیوا اسدی‌کیا؛ رضا اویارحسین؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ سمانه زارع