نویسنده = علی اکبری بیدختی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-429

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


2. بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-78

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی