نویسنده = خسرو اشرفی
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقۀ جنوب تهران (مطالعۀ موردی: کارخانۀ سیمان تهران) با مدل AERMOD

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 799-814

علی اکبر شمسی پور؛ الهام اشرفی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ خسرو اشرفی


2. شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 237-246

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی


4. مدلسازی کیفیت هوای موزه‌های تهران با استفاده از مدل IMPACT

دوره 36، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 79-90

مجید شفیع‌پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ آزاده توکلی


6. جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

دوره 33، شماره 44، زمستان 1386

خسرو اشرفی؛ سرمد قادر؛ وحید اصفهانیان؛ سعید متصدی