نویسنده = ���������������� ���������� �������� �������� ��������
بررسی آثار زیست‌محیطی بهره‌برداری کارخانه‌های کوره‌های آجرپزی منطقة قهاب شهرستان اصفهان

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 117-132

10.22059/jes.2013.35896

زهرا نامداری؛ سحر رضایان؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد