نویسنده = ابراهیمی سیریزی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی منشأ هیدروکربن‌های نفتی به رسوبات سطحی جنگل‌های مانگرو تنگۀ خوران- خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 913-927

زهره ابراهیمی سیریزی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ ساناز غفاری