نویسنده = مثنوی، محمد رضا
تعداد مقالات: 7
5. ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-144

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی