نویسنده = غانمی، کمال
تعداد مقالات: 3
1. تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-48

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی


2. تعیین منشاء هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) در منطقة خور موسی با استفاده از نسبت‌های مولکولی

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-6

مریم حسناتی؛ احمد سواری؛ یدا نیک‌پور؛ کمال غانمی


3. مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 141-148

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی