نویسنده = محمدعلی عبدلی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 909-921

اکبر باغوند؛ رحیم نصیرزاده؛ محمد علی عبدلی؛ علی وثوق


4. سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 861-873

محمدعلی عبدلی؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی رضازاده


6. ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

محمدعلی عبدلی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده