نویسنده = غضبان، فریدون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منشاء آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی( شمال ایران)

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-12

فریدون غضبان؛ مریم زارع خوش اقبال


2. تفکیک شیمیایی عناصر و بررسی شدت آلودگی در رسوبات رودخانة سیاهرود

دوره 36، شماره 53، بهار 1389

عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فریدون غضبان؛ شکوه کوکبی حبیب‌زاده