نویسنده = پرستو پریور
تعداد مقالات: 3
1. بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-132

پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی


2. تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

دوره 35، شماره 50، تابستان 1388

پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده