نویسنده = علیرضا بختیاری
شناسایی منشأ هیدروکربن‌های نفتی به رسوبات سطحی جنگل‌های مانگرو تنگۀ خوران- خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 913-927

10.22059/jes.2014.53007

زهره ابراهیمی سیریزی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ ساناز غفاری