نویسنده = علی اصغر آل شیخ
مکان‌یابی بهینه ایستگاههای پایش آلودگی هوا با استفاده از روشهای فرا رتبه‌ای

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 69-82

10.22059/jes.2012.29101

ندا کفاش چرندابی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی