نویسنده = علی اصغر آل شیخ
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة دو روش مدل‌سازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در پیش بینی غلظت آلایندة مونوکسید کربن

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391

الهه خزاعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی؛ محمد حسن وحیدنیا


2. مکان‌یابی بهینه ایستگاههای پایش آلودگی هوا با استفاده از روشهای فرا رتبه‌ای

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-82

ندا کفاش چرندابی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی