نویسنده = فریده عتابی
تعداد مقالات: 5
1. کاهش گازهای گلخانه‌ای و تولید آب شیرین و نمک‌های مفید از دودکش نیروگاه‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48

فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ محمد حسن پنجه شاهی؛ هدی قاسمی


3. بررسی اقتصادی – زیست محیطی حذف SO2/SO3 از واحد اسید سولفوریک در صنعت پتروشیمی

دوره 35، شماره 51، پاییز 1388

فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ شبنم شفیع زاده


5. بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

منصور غیاث الدین؛ زهره حسامی؛ فریده عتابی؛ محمود محمودی